-Okuma disiplini ve sistematiği kazandırır. Okunan metinleri daha iyi anlamayı ve hatırlamayı sağlar.
- Okuma sevgisi ve kitap okuma alışkanlığını kazanmada çok etkilidir.
- Okuma alışkanlığı kazanan öğrencinin sağ beyni gelişeceğinden kalıcı öğrenme sağlar.
- Zihnini daha aktif kullanabildiğinden karar verme becerisi artar.
- Dikkat ve konsantrasyon maksimum seviyeye yükselir.
- Okuma yanlışları giderilir.
- Sınavlarda süreyi daha verimli kullanmanızı ve daha fazla soru çözebilmenizi sağlar.

 

          ANLAYARAK HIZLI OKUMA EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMİ

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi sınavlara hazırlanan bütün öğrenciler için önem taşımaktadır. Çünkü öğrenciler bu dönemde geleceklerini belirleyecek sınavlara yaklaşık 150-200 kelime okuyarak hazırlanmaktadırlar. Bu okuma hızları ile konu çalışmak, test çözmek ve tekrar etmek için büyük zaman ve emek harcamaktadırlar. Öğrencimizin günde 8 saat ders çalışması ya da konuları %100 bilmesi sınavı kazanacağını garanti edemez! Çünkü sınav anındaki stres kontrolü, dikkati ve konsantrasyonu sınav sonucunu istenmeyen yönde değiştirebilir. Stresin en büyük nedeni soruları yetiştirememe kaygısıdır. Dakikada 350 kelimenin altında okuyan bir öğrenci soruları yetiştiremediği gibi anlamakta da zorluk çeker. Oysa okuma hızı artan öğrencinin anlama ve kavrama kabiliyeti de artar.

Öğrencilerimizin en çok zorlandıkları konulardan birisi paragraf sorularıdır. Okuma hızı düşük olan bir öğrenci uzun paragrafları okurken zorlanacak ve çabuk yorulacaktır. Süre kaygısının da eklenmesi ile öğrencinin zihni tümüyle karışacak, bildiği halde birçok soruyu kaybedecektir. Oysa Hızlı Okumayı bilen bir öğrenci, eğitim almamış öğrenciye kıyasla soruları 2-3 kat hızla okuyup çok rahat cevaplandırabilmektedir. Sadece sözel derslerde değil sayısal derslerde de Hızlı Okuma önem taşımaktadır. Örneğin matematik dersi müfredatına baktığımızda konuların çoğu öğrencinin çok iyi okuyup anlamasını gerektiren Yüzde Problemleri, Yaş Problemleri, İşçi - Havuz Problemleri, Hareket Problemleri ve Faiz Problemleri gibi konulardan oluşmaktadır. Öğrenci çözüm yolunu bilse bile eğer soruyu yanlış okuyup, yanlış algılamışsa sonucu da yanlış bulacaktır.